ZŠ Mnichovická, Kolín > Základní informace

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Mnichovická 62, Kolín 5, 280 02
321 720 398   skola@5zskolin.cz   identifikátor datové schránky: hi3g2qs
IČ: 48663794   DIČ: CZ48663794 

facebook: https://www.facebook.com/groups/5zskolin/

Bezhotovostní platební styk
2564372319/0800

Ředitelka školy
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
601 308 551
iva.lokajova@5zskolin.cz

 

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Jan Chvojka
603 885 857
jan.chvojka@5zskolin.cz
Úplná základní škola

Vzdělávací program
1. – 9. třída dle Škole úsměv sluší – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 31-08/2017

Forma hospodaření
Právní subjekt, příspěvková organizace

Budova školy
18 tříd,  5 oddělení školní družiny
2 učebny informatiky, cvičná kuchyň, tělocvična,
jazyková učebna, učebna fyziky a chemie, učebna humanitních předmětů a učebna přírodovědných předmětů