ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Pasování prvňáčků