ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > ADAPTAČNÍ KURZ – 6. A, B – třetí den