ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Výstava ŠD – Cesta do pravěku

Dne 4. října školní družina oslavila Mezinárodní den zvířat XI. výstavou výtvarných prací pro veřejnost. Letošním tématem byla „Cesta do pravěku“. Foto zde.