ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Kulturní akce > 5. B, 7. A a jejich prezentace v Eduzměně

Už víme, jaké to je, když se řekne stát na divadelních prknech! 

V tomto školním roce se žáci 4. B, 5. B a 7. A zapojili do Projektu Eduzměna. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu jsou aktivní děti, kteří přebírají odpovědnost za své učení a umí se samostatně rozhodovat. Děti měly napilno celý školní rok. Každá třída přišla se svým originálním nápadem, který byl nakonec slavnostně prezentován v prostorách Městského Tylova divadla v Kutné Hoře v úterý dne 14.5.2024.

Prezentace se vydařily. Někteří žáci překonali sami sebe, překvapili mile ostatní, potěšili paní učitelky a všem to MOC slušelo (nechybělo ani společenské oblečení). Odměnou nám byl sladký raut, ale především zasloužený potlesk celého divadla. 🙂

„Nevyhráli jsme žádný diplom, žádný pohár, ale získali jsme to nejcennější – zážitky, zkušenosti.“ 5. B, 7. A