ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Volby do Školské rady

Na základě voleb byli do Školské rady zvoleni z řad rodičů následující zástupci:

Štěpánka Jurčíková

Ivana Škarková