ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Školičky pro předškoláky