Dne 22.11.2022 proběhla na 5.ZŠ Kolín akce pro předškoláky „Adventní školička“.
Hodinový program pro děti byl zaměřen na nácvik zrakového a sluchového rozlišování, koncentrace pozornosti a správného držení psacího náčiní. To vše hravou formou, tyto aktivity přispívají k snadnější adaptaci na školní prostředí a rozvoji školní zralosti.
Rodiče se mohli účastnit neformálního setkání, kdy byly krátce představeny výukové metody používané na naší škole – metoda výuky čtení – Sfumáto (splývavé čtení), zkušenosti s výukou matematiky dle metody profesora Hejného. Dále výuka angličtiny formou zážitkového učení v projektech, spoluprací s rodilými mluvčími, AJ v ostatních předmětech (metoda CLIL), účast na mezinárodních projektech eTwinning a Erasmus+.
Více fotek i videí : https://eu.zonerama.com/5zskolin/Album/9184920