ZŠ Mnichovická, Kolín > Aktivity > Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Spolupracující subjekty:
ZŠ Brno – Líšeň, Masarova Knihovna Jiřího Mahena, Brno
ZŠ Frymburk Knihovna Frymburk
ZŠ Hlučín – Rovniny Městská knihovna, Hlučín
ZŠ Kolín, Mnichovická Městská knihovna, Kolín
ZŠ Švermova, Liberec Krajská vědecká knihovna Liberec
ZŠ Masaryka, Meziměstí Městská knihovna, Meziměstí
ZŠ Tylova, Písek Městská knihovna, Písek
Lauderovy školy při ŽOP Městská knihovna Praha, pobočka Korunní
ZŠ Riegrova, Semily Městská knihovna, Semily
ZŠ Skálova, Turnov Knihovna A. Marka, Turnov
ZŠ Vrdy Obecní knihovna Vrdy